HRVATSKA / AUTOR VLADIMIR SPASIĆ / OIE / PRIPREMA SE GRADNJA ČETIRI SOLARNE ELEKTRANE SNAGE 174 MW U HRVATSKOJ


23.02.2021
Tri hrvatske kompanije pokrenule su u februaru proceduru za gradnju četiri solarne elektrane ukupne instalisane snage 174 MW,PRENOSI BALKAN GREEN ENERGY NEWS.

Firme Neoen Renewables Croatia, Krš i Vidukin Gaj za četiri projekta fotonaponskih elektrana poslale su Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja zahtev za ocenu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu.

Inače, pre nekoliko dana, Ministarstvo je najavilo novu aukciju za dodeljivanje premija za solarne elektrane i vetrparkove većeg kapaciteta.

Sve tri elektrane planirane su u Zadarskoj županiji

Neoen Renewables Croatia planira da instalira solarnu elektranu Vlaka instalirane snage 62,5 MWp. Postrojenje će se prostirati na 105 hektara, a očekivana godišnja proizvodnja električne energije je 100 GWh godišnje, navodi se u zahtevu poslatom Ministarstvu.

Elektrana će biti smeštena u opštini Pakoštane u Zadarskoj županiji.

Solarna elektrana Bibinje snage 60 MW biće instalirana u opštini Bibinje. Firma Krš namerava da je izgradi na 84 hektara, a očekivana godišnja proizvodnja električne energije je 100 GWh godišnje.

Firma Vidukin Gaj planira investiciju u dve solarne elektrane – Lužine i Rupine, instalirane snage po 26 MW.

Solarna elektrana Vlaka imaće snagu od 62,5 MW, a elektrana Bibinje 60 MW

Oba projekta su takođe u Zadarskoj županiji, u opštini Jasenice. Firma želi da instalira fotonaponska postrojenja na 38, odnosno 33 hektara, dok očekivana proizvodnja u zahtevu nije navedena.

Nakon što primi zahtev za ocenu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, Ministarstvo je dužno da pribavi mišljenja drugih institucija, lokalnih samouprava, i informiše javnost o zahtevu, pre nego što donese odluku, navodi se na sajtu Ministarstva.

23.02.2021 · INVESTICIJA / SOLARNE_ELEKTRANE