BOSNA I HERCEGOVINA / AUTOR VLADIMIR SPASIĆ / / OTPAD /FBIH DOBILA INFORMACIONI SISTEM UPRAVLJANJA OTPADOM: POZIV FIRMAMA DA SE REGISTRUJU I UNESU PODATKE


24.02.2021
Fond za zaštitu okoliša FBiH pozvao je sve firme koje u skladu sa novim Informacionim sistemom upravljanja otpadom imaju zakonsku obavezu da se registruju i unesu podatke u ovaj sistem da to i urade do propisanih rokova koji u zavisnosti od njihovog statusa ističu 31. marta odnosno 30. Juna, PRENOSI BALKAN GREEN ENERGY NEWS.

Obveznici registracije i izveštavanja su javna i privatna komunalna preduzeća, sakupljači otpada, recikleri, uvoznici i izvoznici otpada, deponije, operatori postrojenja za obradu otpada, zatim firme koje u svom radu stvaraju otpad, kao i proizvođači, uvoznici i distributeri proizvoda koji posle upotrebe postaju posebne kategorije otpada.

Informacioni sistem upravljanja otpadom Federacije BiH je pušten u operativnu upotrebu 1. januara ove godine ( (VIDEO Uspostavljen informacioni sistem upravljanja otpadom Federacije BiH – Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH).

Fond za zaštitu okoliša FBiH je sa UNDP-om kao partnerom pokrenuo realizaciju pripreme i izgradnje Informacionog sistema upravljanja otpadom krajem 2019, u sklopu većeg projekta “Urban LED”. Odabrani konzorcijum  kompanija Eurobit Sarajevo i JLZ Sarajevo su 15 mjeseci radili na projektovanju Informacionog sistema, sa svim njegovim komponentama, da bi Informacioni sistem bio završen i predat na upravljanje Fondu u decembru 2020, saopštio je Fond.

Prema Uredbi o informacionom sistemu upravljanja otpadom obveznici izveštavanja, odnosno obveznici registracije i direktnog unosa podataka u informacioni sistem su:

1.     Subjekti upravljanja otpadom  – koji obavljaju jednu ili više aktivnosti upravljanja otpadom (kao što su javna i privatna komunalna preduzeća, sakupljač otpada, recikleri, uvoznici i izvoznici otpada, deponije, operatori postrojenja za obradu otpada, subjekti koji upravljaju zelenim ostrvima i reciklažnim dvorištima, subjekti koji proizvode gorivo iz otpada ili koriste otpad kao gorivo, itd.);

2.     Subjekti koji kao rezultat svoje delatnosti ili proizvodnog procesa stvaraju ili imaju otpad;

3.     Proizvođači, uvoznici i distributeri proizvoda koji posle upotrebe postaju posebne kategorije otpada (ambalaža, električni i elektronski proizvodi, ulja, baterije i akumulatori, gume i automobili) i koji proizvode i/ili uvoze proizvode u BiH.

Firme iz prve dve grupe moraju da se registruju u Informacioni sistem upravljanja otpadom FBiH i dostave podatke za 2020. najkasnije do 30. juna, a iz treće grupe najkasnije do 31. marta, saopštio je Fond, i dodao će će izveštavanje biti jedan od uslova za učestvovanje na njihovim konkursima za dodelu sredstava.

24.02.2021 · UPRAVLJANJE_OTPADOM