SLOVENIJA / AUTOR IGOR TODOROVIĆ / OIE / SLOVENIJA 2020. SKORO DUPLIRALA BROJ FOTONAPONSKIH SISTEMA ZA SAMOSNABDEVANJE


08.04.2021
Broj domaćinstava, stambenih zgrada, malih firmi i energetskih zajednica u Sloveniji koji imaju uređaje za samosnabdevanje električnom energijom iz obnovljivih izvora popeo se na 8.641. Ukupni kapacitet je prošle godine skočio sa 52 na 103 megavata,PRENOSI BALKAN GREEN ENERGY NEWS.

Uporedo s promenom regulative i uz niske cene opreme za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, broj takvih sistema za samosnabdevanje u Sloveniji popeo se sa 4.684 na 8.641. Agencija za energiju je u godišnjem izveštaju navela da je kapacitet podignut sa 52 na 103 megavata.

Skoro sva postrojenja u ovoj kategoriji su fotonaponska. Njihov broj je takođe 2020. skoro udvostručen, sa 4.664 na 8.614. Radi poređenja, 2016. je bilo registrovano samo 131 postrojenje za vlastitu potrošnju. Agencija je dodala da očekuje ekspanziju na polju energetskih zajednica odnosno zadruga, kojih dosad gotovo da nije ni bilo.

 

 

Prosečan sistem za samosnabdevanje ima 11,9 kilovata snage. Na spisku je samo 24 uređaja koji koriste vodu kao izvor, dok je tek tri komada na vetar. Niko još nije instalirao geotermalni sistem ili kogeneraciono postrojenje (CHP) koje bi proizvodilo električnu i toplotnu energiju iz obnovljivih izvora.

 

U navedenu kategoriju spadaju domaćinstva, stambene zgrade, male firme i energetske zajednice koji dosad nisu dobijali nikakve podsticaje od države za svoje uređaje. Kapacitet ne sme biti veći od 80 odsto snage priključka na distributivnu mrežu.

Slovenija ima sistem neto merenja (net metering) za vlasnike i operatere sistema za vlastitu potrošnju iz obnovljivih izvora. Ti uređaji višak struje predaju u mrežu. Ta količina može da se iskoristi do kraja kalendarske godine, kada se bilans vraća na nulu

08.04.2021 · NETO / OBNOVLJIVI_IZVORI_ENERGIJE / SOLARNE_ELEKTRANE / VETROELEKTRANE