POTICANJE ULAGANJA U LOKALNU ODRŽIVU ENERGETIKU


28.04.2021
Darovnica za razvoj financijskog koncepta održive energetike

Inicijativa European City Facility (EUCF) pruža podršku gradovima i općinama u razvoju njihovih investicijskih koncepata za provedbu aktivnosti koje su definirane u njihovim klimatskim i energetskim akcijskim planovima. Krajnji cilj je izrada niza pripremljenih ulagačkih projekata za održivu energetiku u lokalnim jedinicama diljem Europe. Izabranim prijaviteljima EUCF osigurava fiksnu darovnicu od 60,000 € za razvoj investicijskog koncepta. 

 

Sredstva EUCF namijenjena su financiranju nužnih aktivnosti za izradu investicijskog koncepta poput (tehničkih) studija izvodljivosti, analiza tržišta, analiza dionika, pravnih, ekonomskih i financijskih analiza i procjena rizika. Te aktivnosti mogu provesti lokalni službenici ili podugovoreni stručnjaci. Prijavitelji moraju imati usvojeni klimatski i energetski akcijski plan, a to uključuje SEAP-e i SECAP-e ili neke slične dokumente s postavljenim energetskim i klimatskim ciljevima. Poziv je otvoren do 31. svibnja, a više informacija je dostupno OVDJE. / ENERGETIKA.-NET.COM

 

28.04.2021 · GRADOVI / FINANCIRANJE