REGION/EU / AUTOR BALKAN GREEN ENERGY NEWS / ŽIVOTNA SREDINA / SPREMAN PRAVNI VODIČ ZA ODBRANU REKA OD IZGRADNJE HIDROELEKTRANA


28.04.2021
Spasimo plavo srce Evrope, kampanja za zaštitu Balkanskih reka od izgradnje brana, objavila je da je napravljen pravni vodič sa ciljem da se pomogne ekološkim aktivistima i organizacijama u odbrani reka od izgradnje hidroelektrana,PRENOSI BALKAN ENERGY NEWS.

Vodič pruža jednostavan i pristupačan pregled međunarodnih i propisa Evropske unije o životnoj sredini, koji se mogu koristiti za pravnu borbu protiv novih projekata hidroelektrana, navodi se na Facebook stranici kampanje Spasimo plavo srce Evrope.

Ovaj dokument pruža detaljno uputstvo kako proceniti da li su dozvole za izgradnju novih hidroelektrana izdate na pravno valjan način i da li je bilo nepravilnosti u tim procedurama.

Ogroman broj projekata za izgradnju hidroelektrana u Evropi uprkos minimalnom doprinosu snabdevanju strujom

Organizacije za zaštitu životne sredine koje promovišu vodič upozorile su da je u poslednjih 15-20 godina u Evropi viđen ogroman broj projekata izgradnje hidroelektrana uprkos sve većem broju dokaza koji govore o zanemarljivosti njihovog doprinosa snabdevanju kontinenta električnom energijom.

Takođe, male hidroelektrane (MHE) se često netačno predstavljaju kao neizostavan stub energetske tranzicije ka obnovljivim izvorima koji obezbeđuje jeftinu, čistu i ekološki prihvatljivu energiju, upozoravaju ove organizacije i podsećaju da i velike i male hidroelektrane imaju katastrofalan uticaj na rečne ekosisteme i biodiverzitet.

Pravni vodič biće predstavljen na vebinaru 29. aprila

Vodič, čiji je autor pravnica u oblasti životne sredine i energetike Malgorzata Smolak, biće predstavljen na vebinaru 29. aprila, koji zajednički organizuju Spasimo plavo srce Evrope (Save the Blue Heart of Europe) i organizacije EuroNatur, Wetlands International Europe, Riverwatch i Client Earth.

Vodič je proizvod Inicijative pravnika za reke (Lawyers for Rivers Initiative), koju su 2018. godine pokrenule organizacije EuroNatur, GEOTA, Riverwatch, Wetlands International European Association i WWF Adria.

28.04.2021 · BIODIVERZITET / ENERGETSKA_TRANZICIJA / HIDROELEKTRANE / MALE_HIDROELEKTRANE / MHE / RIVERWATCH / SPASIMO_PLAVO_SRCE_EVROPE