NA JAVNOJ RASPRAVI JE NOVI ZAKON O OBNOVLJIVIM IZVORIMA


08.06.2021
Država želi kontrolu nad tempom uvođenja obnovljivaca na svom teritoriju  

U javnoj raspravi do 16. lipnja bit će novi Nacrt prijedloga Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji. Ovim Zakonom se uređuju pitanja od značaja za provedbu energetske tranzicija prema korištenju obnovljivih izvora energije sukladno Strategiji energetskog razvoja do 2030. s pogledom na 2050. godinu te Integriranom nacionalnom energetskom i klimatskom planom za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. Hrvatska je svoje ciljeve do 2020. s 28% proizvodnje i potrošnje iz obnovljivaca i premašila. U sustavu poticanja izgrađeno je 1030 MW novih proizvodnih postrojenja na obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju. Kao novi cilj navodi se najmanje 36,6% OIE u ukupnoj potrošnji do 2030. 

 

Međutim, još uvijek veliki udio obnovljivih izvora energije za grijanje i hlađenje se temelji na korištenju ogrijevanog drva u kućanstvima i upravo zato je potrebno napraviti i iskorak u većem korištenju novih tehnologija. Sustavi potpore pokazali su se djelotvornima pa će se i nastaviti. Natječajni postupci za dodjelu potpora otvoreni su svim proizvođačima električne energije iz obnovljivih izvora na nediskriminirajućoj osnovi, a sukladno jasnim i upravljivim kriterijima provođenja energetske politike. U Zakonu se, uz već uvedeni pojam proizvodnih postrojenja korisnika za samoopskrbu i kupca za vlastite potrebe, proširuje na nove sudionike tržišta električne energije sukladno zakonu kojim se uređuje tržište električne energije, a koji prepoznaje nove sudionike aktivnog kupca i energetske zajednice

 

Prekogranična potpora

 

Tako se definiraju potrošači vlastite energije iz obnovljivih izvora i potrošači vlastite obnovljive energije koji djeluju zajednički, te se ovim Zakonom uređuje mogućnost sudjelovanja istih u programima potpore pod jednakim uvjetima s ostalim sudionicima. Zakonom bi se sukladno Direktivi (EU) 2018/2001 trebala olakšati prekogranična potpora za obnovljivu energiju, a da se pritom ne utječe nerazmjerno na nacionalne programe potpore. Prekogranično sudjelovanje nastavak je razvoja politike Europske unije u području obnovljive energije, kojom se potiče konvergencija i suradnja, s ciljem doprinosa obvezujućem cilju Unije. 

 

Kako bi se osiguralo uzajamno otvaranje programa potpore koje nosi obostrane koristi države članice sudionice trebale bi potpisati sporazume o suradnji, stoji u obrazloženju nacrta Zakona. "Zakonom se osigurava da država zadrži kontrolu nad tempom uvođenja kapaciteta za proizvodnju obnovljive električne energije na svojem državnom području, posebno uzimajući u obzir povezane troškove integracije i potrebna ulaganja u elektroenergetsku mrežu. Republika Hrvatska u cilju izbjegavati narušavanja koje rezultiraju pretjeranim uvozom resursa iz trećih zemalja, ovim Zakonom promiče pristup životnog ciklusa i uspostavlja princip jednakovrijednog razmatranja električne energije koja je proizvedena i koja je uvezena iz trećih zemalja na način razmatranja ispunjavanja obveza vezanih uz emisije stakleničkih plinova", stoji u obrazloženju. / ENERGETIKA-NET.COM

 

08.06.2021 · ZAKON_O_OBNOVLJIVIM_IZVORIMA / OBNOVLJIVI_IZVORI