SRBIJA / AUTOR VLADIMIR SPASIĆ / ELEKTRIČNA ENERGIJA / VLADA SRBIJE USVOJILA PREGOVARAČKU POZICIJU ZA POGLAVLJE 15 – ENERGETIKA


09.06.2021
Vlada Srbije usvojila je pregovaračku poziciju Republike Srbije za Međuvladinu konferenciju o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji za Poglavlje 15 – energetika,PRENOSI BALKAN GREEN ENERGY NEWS.

Ministarstvo rudarstva i energetike saopštilo je da su ispunjena merila za Poglavlje 15, pa ono nije više prepreka za otvaranje klastera 4 u pregovorima sa EU.

U oblasti nafte i naftnih derivata to je urađeno usvajanjem Akcionog plana za formiranje i održavanje obaveznih rezervi sirove nafte i naftnih derivata, koji je Vlada usvojila krajem maja. Drugi uslov odnosio se na usvajanje akcionog plana za reorganizaciju Srbijagasa, čije sprovođenje će omogućiti razdvajanje delatnosti u sektoru gasa i usklađivanje gasnih preduzeća sa regulativom EU i domaćim zakonima.

Prepreke za Poglavlje 15 bile su obavezne rezerve nafte, Srbijagas, ali i usvajanje energetskih zakona

Zorana Mihajlović, ministarka rudarstva i energetike, izjavila je da je prethodno važan korak u usaglašavanju domaćeg zakonodavstva u oblasti energetike sa evropskim regulativama učinjen donošenjem dva nova zakona – Zakona o korišćenju obnovljvim izvorima energije i Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije, ka i izmenama Zakona o energetici, kojima je Srbija dobila regulatorni okvir usklađen sa odgovarajućim direktivama EU.

Poglavlje 15 – energetika obuhvaćeno je Pregovaračkim klasterom “Zeleni dogovor i održiva povezanost”, a rad pregovaračke grupe za oblast energetike koordinira Ministarstvo rudarstva i energetike.

Pregovaračkom pozicijom, kako je navelo Ministarstvo, država kandidat za članstvo u Evropskoj uniji predstavlja dostignuti nivo usaglašenosti sa pravnim tekovinama EU, program preostalog usaglašavanja, kao i pregled postojećih i budućih administrativnih kapaciteta za implementaciju.

09.06.2021 · EVROPSKA_UNIJA