SRBIJA / AUTOR VLADIMIR SPASIĆ / ŽIVOTNA SREDINA / MEŠTANI VELIKIH CRLJENA TUŽILI EPS ZBOG ZAGAĐENJA IZ TERMOELEKTRANE KOLUBARA A


24.06.2021
Petnaest meštana i meštanki Velikih Crljena podnelo je tužbe protiv Elektroprivrede Srbije (EPS) zbog zagađenja vode, vazduha i zemljišta koje izazivaju Termoelektrana Kolubara A, deponija uglja, pepelište, jalovište, kao i toplana u Vreocima. Ovo je prvi put da građani u Srbiji traže zaštitu prava ličnosti zbog zagađenja, na osnovu Evropske konvencije o ljudskim pravima jer je i Srbija njen potpisnik. Presuda u njihovu korist mogla bi da bude prekretnica u borbi protiv zagađenja životne sredine u Srbiji,PRENOSI BALKAN GREEN NEWS,

Pripremno ročište povodom tužbe meštana Velikih Crljena, koji žive u neposrednoj blizini elektrane na ugalj Kolubara A, održaće se sutra u Višem sudu u Beogradu. Meštani sela u lazarevačkoj opštini traže od EPS-a zatvaranje elektrane ili ugradnju najbolje dostupne tehnologije koja će ih zaštiti od zagađenja, kao i naknadu materijalne i nematerijalne štete.

Proces bi mogao da bude prekretnica u zaštiti građana od zagađenja

Neki od meštana su i članovi udruženja “Za zdravije sutra”, koje je osnovano 2018. godine sa ciljem zaštite Velikih Crljena i njegovih stanovnika od zagađenja. Ovo selo sa oko 200 porodica godinama ima problem sa emisijama suspendovanih čestica (PM 10, PM2,5), SO2, čađi iz termoelektrane i toplane, ugljenom prašinom i pepelom koji lete sa deponije uglja i pepelišta, klizištima, otpadnim vodama, ali njihove vapaje niko od nadležnih ne čuje. Javna je tajna da je sagorevanje uglja jedna od glavnih izvora zagađenja vazduha, kojie je veliki problem u Srbiji.

Radiće se analiza kose, noktiju, krvi meštana kako bi se dokazao štetan uticaj uglja

Advokat Sreten Đorđević, punomoćnik tužilaca, kaže za Balkan Green Energy News da su iz praktičnih razloga podnete četiri tužbe, ali sve su iste.

Evropski sud za ljudska prava je doneo dosta presuda u korist građana EU na osnovu zaštite prava ličnosti

“Prvi put se tužbe zbog zagađenja baziraju na zaštiti prava ličnosti, koje je garantovano Evropskom konvencijom za ljudska prava, čiji je Srbija potpisnik. Evropski sud za ljudska prava je doneo dosta presuda u korist građana na osnovu zaštite prava ličnosti, i ta sudska praksa je deo tužbi”, ističe Đorđević.

Osim pozivanja na zaštitu prava ličnosti, ovo suđenje biće jedinstveno i po tome što će se obaviti brojna veštačenja kako bi se dokazalo da je rad termoelektrane, pepelišta, deponije uglja i toplane Vreoci štetan za zdravlje meštana, kao i da zagađuje vodu, zemlju i vazduh.

Meštani traže zatvaranje svih zagađivača ili ugradnju najboljih dostupnih tehnologija

“Radiće se analiza kose, noktiju, krvi meštana kako bi se dokazao štetan uticaj ovih postrojenja. Zatim, i merenje količine suspednovanih PM čestica, kao i njihov sastav, a onda analiza zemljišta, biljne mase, analiza voda – na način kako to do sada nije rađeno u Srbiji”, naglašava on.

Meštani, dodaje traže zatvaranje svih ovih emitera ili ugradnju najboljih dostupnih tehnologija (eng. best available techniques – BAT), naknadu nematerijalne štete zbog trpljenja duševnih bolova i patnji i straha usled ugroženosti zdravlja i života, kao i naknadu materijalne štete zbog umanjenih prihoda na usevima i vrednosti nepokretnosti, i povećanje troškova održavanja.

Meštani bez informacija o stanju životne sredine koja ih okružuje

Advokat Đorđević kaže da meštani nemaju nikakav pristup informacijama o stanju životne sredine jer EPS ne želi da im da nijednu informaciju. EPS je, kako dodaje, svojim internim aktima proglasio poslovnom tajnom sve podatke o udesima, kvarovima i drugim akcidentima i na taj način onemogućio građane koji su neposredno ugroženi u pravi na informacije o hemijskim i drugim udesima i zdravstvenim rizicima kojima su godinama unazad bili izloženi.

TE Kolubara A bi trebalo da bude zatvorena do kraja 2023.

“Optimisti smo da će meštani dobiti pozitivnu presudu i spremni smo da se borimo. Ovaj proces će biti dragocen osnov u borbi za čist vazduh, vodu i zemlju u svim mestima u Srbiji gde postoji problem zagađenja životne sredine”, ističe Đorđević, i dodaje da bi mogao postati dragocen i u borbi za ostvarivanje ljudskih prava građana Srbije pred sudom, kada su ta prava posledica zagađenja životne sredine.

Inače, TE Kolubara A bi zbog usaglašavanja rada elektrana u Srbiji sa evropskim direktivima trebalo da bude zatvorena do kraja 2023, ako do tada ne bude modernizovana po najvišim evropskim standardima što zasad nije planirano.

24.06.2021 · EPS / TERMOELEKTRANE / UGALJ / ZAGAĐENJE / ZAGAĐENJE_VAZDUHA