BOSNA I HERCEGOVINA AUTOR BALKAN GREEN ENERGY NEWS / OIE / CROWDFUNDING KAMPANJA DONELA PRVU SOLARNU ELEKTRANU U RURALNOM PODRUČJU U BIH


29.06.2021
Prva solarna elektrana u ruralnom području u Bosni i Hercegovini postavljena je na krov Centra za posjetioce Pecka u istoimenom selu kod Mrkonjić Grada zahvaljujući sredstvima prikupljenim putem crowdfunding kampanje u kojoj su učestvovali građani BiH, regiona i celog sveta,PRENOSI BALKAN GREEN ENERGY NEWS.

Novac za postavljanje sistema solarnih panela i kolektora u Centru za posjetioce Pecka uložilo je 226 pojedinaca i organizacija, a tokom crowdfunding kampanje, koja je završena u julu 2019. godine, prikupljeno je ukupno 6.687 američkih dolara, saopštili su organizatori.

Ovaj iznos je bio dovoljan za postavljanje solarnih kolektora za zagrevanje 300 litara vode i dela planiranih fotonaponskih panela koji proizvode električnu energiju, što je i bio cilj online kampanje, saopštili su organizatori.

Za instaliranje kompletnog planiranog sistema potrebno je ukupno 13.000 dolara

Za instaliranje kompletnog planiranog sistema, snage 5,4 kWp, potrebno je ukupno 13.000 dolara, a druga faza projekta bi trebalo da bude realizovana uz pomoć udruženja i kompanija.

Inicijativu pod nazivom Solarna Pecka su pokrenuli Centar za posjetioce Pecka iz Mrkonjić Grada i ekološka organizacija Centar za životnu sredinu iz Banjaluke.

Solarna Pecka pokazuje da su projekti održive građanske energije mogući u BiH

Solarna Pecka je pionirski projekat koji pokazuje da su projekti održive građanske energije mogući u Bosni i Hercegovini uprkos mnogobrojnim trenutnim finansijskim, tehničkim i zakonodavnim izazovima, kaže Nestor Ruiz, koordinator inicijative Solarna Pecka u Centru za životnu sredinu.

“BiH ima dovoljno sunca, a dokazali smo i da njeni građani imaju volje,” rekao je Ruiz, dodavši da je sada vreme je da se zahtevaju zakonodavne promene kako bi građanska energija bila dostupna svima širom BiH.

Odličan primer rešenja za štetne izvore energije poput MHE

Jelena Ivanić, koordinatorka kampanje Sačuvajmo plavo srce Evrope u Centru za životnu sredinu, naglasila je da je Solarna Pecka odličan primer rešenja za štetne izvore energije poput malih hidroelektrana (MHE).

29.06.2021 · CENTAR_ZA_ŽIVOTNU_SREDINU / CROWDFUNDING / MALE_HIDROELEKTRANE / MHE / SOLARNI_KOLEKTORI / SOLARNI_PANELI