SRBIJA / AUTOR IGOR TODOROVIĆ / ŽIVOTNA SREDINA / KRIVIČNE PRIJAVE MINISTARSTVA ENERGETIKE PROTIV TRIVANA, DRAGIŠIĆA ZBOG MHE


12.07.2021
Bivši ministar zaštite životne sredine Goran Trivan je naneo štetu Srbiji i povredio njena prava i interese, naročito u predelima zaštićenih područja, nevršenjem službene dužnosti i propuštanjem dužnosti nadzora nad projektima malih hidroelektrana, tvrdi Ministarstvo rudarstva i energetike, koje je podnelo krivične prijave protiv njega i direktora Zavoda za zaštitu prirode Srbije Aleksandra Dragišića,PRENOSI BALKAN GREEN ENERGY NEWS.

Josep Monter Martinez from Pixabay

Ministarstvo rudarstva i energetike je objavilo da je 27. maja podnelo krivične prijave Tužilaštvu za organizovani kriminal protiv bivšeg ministra zaštite životne sredine Gorana Trivana i direktora Zavoda za zaštitu prirode Srbije Aleksandra Dragišića.

Trivan je od 29. juna 2017. do 28. oktobra 2020. godine iskorišćavanjem službenog položaja i nevršenjem službene dužnosti kao i propuštanjem dužnosti nadzora nesavesno postupao u vršenju službe, naneo štetu i teže povredio prava i interese Srbije, iako su se u praksi pojavili problemi u realizaciji projekata malih hidroelektrana, stoji u saopštenju.

Trivan mogao da spreči projekte u zaštićenim područjima

Ministarstvo navodi da prethodni ministar nije sprovodio nadzor nad zakonitošću rada Zavoda za zaštitu prirode Srbije i da nije inicirao izmenu Uredbe o režimima zaštite kojom je dozvoljena gradnja malih hidroelektrana snage do pet megavata u režimu zaštite drugog stepena, a da je tako mogao da spreči naredne projekte u zaštićenim područjima.

Trivan nije inicirao donošenje nove uredbe sa listama projekata kojom bi bilo predviđeno da se za sve male hidroelektrane zahteva procena uticaja bez ograničenja kapaciteta, iako je nacrt ove uredbe bio izrađen, kažu u ministarstvu. U prijavi stoji da takođe nije inicirao donošenje i usvajanje pravilnika o minimalnom održivom protoku, iako je na to bio obavezan Zakonom o vodama.

Ministarstvo tvrdi da je Trivanovo nečinjenje dovelo do zagađenja, isušivanja vodotokova, neujednačene prakse, zaustavljanja investicija i protesta

Usled takvog postupanja, došlo je do zagađenja, vodotokovi su presušili zbog nepostojanja jasnog i definisanog nivoa održivog protoka (biološkog minimuma), a lokalne samouprave su različito postupale u procesima odlučivanja o potrebi izrade studija uticaja projekata na životnu sredinu, saopštilo je ministarstvo.

Pravna nesigurnost usled izmene odluka i uslova Zavoda za zaštitu prirode dovela je do zaustavljanja mnogih investicija u MHE kao i masovnih protesta građana – ne samo lokalnog stanovništva, već i nevladinih organizacija – “koji su za posledicu imali uništavanje privatne imovine investitora MHE i ugrožavanje sigurnosti i bezbednosti građana i građanki RS,” tvrdi ministarstvo.

Zaštitnici i zaštitnice životne sredine su protiv Trivana još za vreme njegovog mandata podneli krivične prijave za, kako su naveli, nepreduzimanje mera zaštite životne sredine u vezi sa zagađenošću vazduha u celoj zemlji i u Boru, a takođe i zbog navodne povrede prava na informisanje o stanju životne sredine.

Dragišić menjao postojeće uslove zaštite prirode za Jelovicu, Paklešticu, stoji u prijavi

Krivična prijava protiv Dragišića podneta je zbog osnovane sumnje da je iskorišćavanjem službenog položaja, nevršenjem službene dužnosti i propuštanjem dužnosti nadzora nesavesno postupao u vršenju službe, naneo štetu i teže povredio prava i interese Srbije i pojedinih investitora, naročito u predelima zaštićenih područja, time što je nakon izdavanja lokacijskih uslova za izgradnju MHE izmenio uslove zaštite prirode koji su sastavni deo izdatih lokacijskih uslova, iako su investitori već preduzeli aktivnosti na osnovu prvobitno izdatih lokacijskih uslova, menjajući uslove od pozitivnih ka negativnim i obratno u slučajevima MHE Jelovica na Jelovičkoj reci i MHE Pakleštica na reci Visočica, saopšteno je.

U ministarstvu kažu da je to takođe dovelo do različitog postupanja lokalnih samouprava, zaustavljanja investicija, protesta, uništavanja imovine i ugrožavanja bezbednosti te da je stvorilo “osnov za naknadu štete protiv RS”.

12.07.2021 · GORAN_TRIVAN / HIDROELEKTRANE / MALE_HIDROELEKTRANE / OBNOVLJIVI_IZVORI_ENERGIJE / ŽIVOTNA_SREDINA