EU TREBA BITI "FIT ZA 55"


16.07.2021
CESTOVNI PROMET I ZGRADARSTVO OD 2026. U NOVOM SUSTAVU TRGOVANJA EMISIJAMA STAKLENIČKIH PLINOVA  

 

 

klimatska neutralnostEuropska unijazakonitrgovanje emisijama Europska komisijaprometzgradarstvobrodovi

  U pomorstvu bi se obvezama smanjenja obuhvatile emisije CO2 iz brodova iznad 5 000 bruto/tona na plovidbama unutar EU-a, 50 posto emisija na plovidbe koje započinju ili završavaju izvan EU-a. 

U zrakoplovstvu, koje je već uključeno u sustav trgovanja, predlaže se postupno 25-postotno ukidanje besplatnih emisijskih jedinica i prelazak na potpunu dražbu jedinicama od 2027. godine. 

K tomu, utvrđen je stroži pristup u određivanju novih referentnih vrijednosti i u uspostavi uvjeta za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica u okviru sustava trgovanja.

 

Značajna financijska sredstva 

Putem mehanizma za regulaciju ugljika na granici ublažit će se rizik njegova istjecanja, s obzirom na to da će se na proizvode koji se uvoze uvoditi naknada ekvivalentna trošku koji imaju proizvođači tih proizvoda u Europskoj uniji

Kako će se sektorima pokrivenim tim mehanizmom postepeno ukinuti besplatna dodjela emisijskih jedinica u sustavu trgovanja, tako je nužna žurna modernizacija tih i svih drugih industrijskih postrojenja. Objavljenim prijedlogom, mehanizam bi se primijenio na proizvođače električne energije, cementa, željeza, aluminija i umjetnih gnojiva. 

Za sektor korištenja zemljišta uvode se manje promjene u razdoblju od 2021. do 2025. godine. Značajne promjene događaju se u razdoblju od 2026. do 2030. za koje se utvrđuje godišnji cilj neto uklanjanja od -310 milijuna tona ekvivalenta CO2, koji se raspoređuje na članice. 

Za sveobuhvatnu niskougljičnu tranziciju, Hrvatska ima na raspolaganju značajna financijska sredstva iz fondova EU-a. Kako bi se pojačao doprinos znanosti u oblikovanju i primjeni europske klimatske politike, uspostavlja se znanstveno savjetodavni odbor sastavljen od 15 članova, u koji će se uključiti i predstavnik Hrvatske.

Kao članica EU-a, Hrvatska pridonosi zajedničkom smanjenju emisija te će kroz izmjene postojećeg zakonodavstva usvojene ciljeve ugraditi u nacionalne dokumente, izvijestio je MINGOR.

 

 

 

 

energetika-net.com

 

 

16.07.2021 · CESTOVNI_PROMET_I_ZGRADARSTVO_OD_2026._U_NOVOM_SUSTAVU_TRGOVANJA_EMISIJAMA_STAKLENIČKIH_PLINOVA