DANAS.RS / „ALEKSANDRE, DA LI TE JE DOSTOJAN OVAJ NAROD?“ / MILOŠ JOVANOVIĆ


18.09.2021
Ovaj naslov nije slučajno pod znacima navoda. Razlog za to je što ovo nije moje pitanje i ovo nisu moje reči. Ovo su reči i ovo je pitanje guvernerke Narodne banke Srbije, koje je objavljeno u dnevnom listu Danas.

Ali, da navedem ceo pasus njene izjave u kome se nalazi i to pitanje.

„Ja sam i tada pitala onog ko je za mene, čovek koji se po hrabrosti neproračunatosti ne može uporediti ni sa kim. Ja mu često kažem ‘Aleksandre, da li te je dostojan ovaj narod?’. Pitala sam ga imam li podršku poslaničke većine i on mi je rekao da imam“.

O svakoj od ovih rečenica se da široko diskutovati. Prva rečenica – „Ja sam i tada pitala onog ko je za mene, čovek koji se po hrabrosti i neproračunatosti ne može uporediti ni sa kim“. Šta reći na ovo sem da je teško i zamisliti da među tolikim svetom nema nikog drugog hrabrog i neproračunatog. Takav narod bi bio osuđen na propast.

A, onda, ova „antologijska“ rečenica, odnosno misao: „Ja mu često kažem ‘Aleksandre, da li te je dostojan ovaj narod?’. Ovom rečenicom guvernerka našeg predsednika uzdiže na pijedestal božanstva, a narod, po njenom mišljenju, naš narod nije dostojan takvog predsednika. Nije li je to uvreda za narod?

I poslednja rečenica iz ovog pasusa glasi: „Pitala sam ga imam li podršku poslaničke većine i on mi je rekao da imam“. Obratimo pažnju, ona kaže da je pitala predsednika da li ima podršku poslaničke većine. Ako bismo hteli realno da razmišljamo onda bismo mogli da zaključimo odakle predsednik zna da li ona ima podršku poslaničke većine. Valjda to najbolje znaju sami poslanici u Skupštini koji imaju svoje mišljenje. Biće da je guvernerka pitala o podršci poslaničke većine u parlamentu, a da je u stvarnosti mislila ima li njegovu podršku. Zna ona odlično šta je pitala i čija joj je podrška važnija, nažalost.

Iz svega ovog što je guvernerka izrekla u ovom pasusu, može se zaključiti jedno: guvernerka je potajno svesna svojih vrednosti i posla koji obavlja. Za taj posao je ona bogato nagrađena ogromnom platom od više hiljada evra.

Takvi ljudi, koji su spremni da iskažu takve komplimente, bez pokrića, su obično neiskreni. I kada bi sutradan predsednik, iz nekih razloga otišao, ona bi bila među prvima koja bi ga kritikovala i osula paljbu po njemu. Mnogo pre i mnogo žešće nego što čine danas oni koji se sa njegovom politikom ne slažu.

Autor je redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu

18.09.2021 · DANAS.RS