DANAS.RS / ODGOVOR NA REAKCIJU GUVERNERKE JORGOVANKE TABAKOVIĆ NA DANASOV TEKST O INFLACIJI / AKO NAM ČINJENICE NE ODGOVARAJU, TIM GORE PO ČINJENICE / M. OBRADOVIĆ


18.09.2021
  Odgovor na reakciju guvernerke Jorgovanke Tabaković na Danasov tekst o inflaciji / Ako nam činjenice ne odgovaraju, tim gore po činjenice / M. Obradović

 

Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković juče je saopštenjem pod naslovom „Objektivnost, senzacionalizam, tendenciozan izbor perioda za poređenje ili od svega po malo?“ reagovala na tekst objavljen u dnevnom listu Danas „Inflacija najveća još od 2013“.

Ključni deo teksta NBS sledi: „Međutim, u delu medija, konkretno u dnevnom listu Danas, imamo priliku da vidimo da se iznose stavovi bazirani delom na informacijama, ali delom i na ocenama koje namerno ili nenamerno propuštaju da sagledaju celinu. Naime, u tekstu pod nazivom ‘Inflacija najveća još od 2013’ precizno se navode podaci o avgustovskoj inflaciji, a precizno su navedeni i proizvodi koji su avgustovskoj inflaciji najviše doprineli – pre svega cene neprerađene hrane (povrća i mesa) i cene energenata. Takođe, u samom tekstu jasno se navodi da je reč o globalnom problemu, koji je posledica naglog oporavka tražnje, donetih mera za ublažavanje ekonomskih posledica pandemije od strane nosilaca ekonomske politike, ali i određenih problema koji se već duže vremena javljaju u globalnim lancima snabdevanja“, ističe guvernerka.

„Ono što je primetno, to je sam izbor 2013. godine kao referentne godine za poređenje po pitanju inflacije, što ukazuje na nastavak principa glasnog prećutkivanja visine inflacije u godinama pre 2013, izražene makroekonomske, finansijske i fiskalne nestabilnosti u tom periodu, kao i neuspeha tadašnjih nosilaca ekonomske politike da svoje znanje koje u javnosti rado ističu, pretoče u opipljive rezultate za stanovništvo i privredu Srbije. A stopa inflacije je išla čak i blizu nivoa od 15%! Konkretno u junu 2008. godine ona je iznosila 14,9%, a u aprilu 2011. 14,7%…“, precizira guvernerka Jorgovanka Tabaković.

Kao prvo, hvala guvernerki na priznanju da su podaci precizni i tačni, mada je to priznanje nepotrebno. Svi podaci su iz saopštenja Republičkog zavoda za statistiku i statistike Narodne banke Srbije. Takođe, guvernerka ukazuje i da su u tekstu tačno prikazani uzroci inflacije. Pa u čemu je problem ako je sve tačno? Problem je, po mom sudu, što je guvernerka pomešala dnevne novine sa političkim protivnicima. Njoj smeta što je u tekstu i naslovu istaknuto da je međugodišnja inflacija na mesečnom nivou najviša od septembra 2013. godine kada je ona već bila na čelu NBS. Pozivam guvernerku i čitaoce da na interent strani https://nbs.rs/sr_RS/drugi-nivo-navigacije/statistika/ kliknu na „Potrošačke cene“ i u prvoj koloni tabele pronađu kada je poslednji put inflacija bila iznad 4,3 odsto. Videće da je to septembar 2013. godine. Osim što je logički nerazumljiva guvernerkina zamerka, jer upravo „sporna“ referentna godina pokazuje da je inflacija od tada do sada bila niža od 4,3 odsto, sa informativne tačke potpuno je nebitno za informaciju o inflaciji u septembru 2021. kolika je inflacija bila 2008. ili neke druge proizvoljne godine. Sapienti sat.

18.09.2021 · DANAS.RS